ELDE KITLE ŞIKAYETIYLE KLINIĞIMIZE BAŞVURAN 184 HASTANIN RETROSPEKTIF ANALIZI


Akyürek M., Çakır B., Benli Ç.

17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 20 November 2020, pp.40-41

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.40-41
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ELDE KITLE ŞIKAYETIYLE KLINIĞIMIZE BAŞVURAN 184 HASTANIN RETROSPEKTIF ANALIZI

Mustafa Akyürek, Bahadır Çakır, Çağhan Benli

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Giriş: Genellikle benign karakterde olan el kitleleri kliniğe ağrı, fonksiyon kısıtlılığı ve estetik nedenler ile başvurmaktadırlar. Muayene ve gerekirse radyolojik teknikler kullanılarak ayırıcı tanıları yapılabilen kitlelerin eksizyonuna yönelik yapılan cerrahi girişimlerin zorlukları bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı eksizyon amacıyla opere ettiğimiz el kitlelerinin retrospektif analizini sunmaktır.

Materyal – Metod: 2013 – 2019 yılları arasında 184 hasta elde kitle şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Kitlelerin yerleşim yerleri, ön tanıları, patolojik tanıları ve intraoperatif teknik bilgileri analiz edildi. Bulgular: Hastaların yaş aralığı 17 – 84 arasında değişmekteydi. Kitlelerin 165’ine volar yüzde rastlanırken, 75 kitlenin dorsal yüzde olduğu görüldü. Cerrahi sırasında anestezi yöntemi olarak 94 hastada walant, 40 hastada digital blok, ganglion öntanısı güçlü alan 32 hastada RIVA ve 18 hastada lokal anestetik infüzyonu kullanılmıştır. Hastaların büyük kısmı aynı gün taburcu olurken sadece 4 hasta postop baş dönmesi nedeniyle bir gün yatırılmıştır. Distal falangs dorsalinde 5 adet glomus tümörü, 8 adet ganglion kisti, 5 adet skuamoz hücreli karsinom ve pulpada 2 adet epidermoid kist eksize edilmiştir. Midfalangs ve proksimal falangs çevresinde 32 adet dev hücreli tendon tümörü 12 adet fibrom, 22 adet epidermoid kist, 19 adet sinovyal kist ve 1 adet ganglion eksize edilmiştir. Veb aralıklarından 11 adet lipom, el volarinden 7 adet lipom, 8 adet epidermoid kist, 4 adet hemanjiom, el dorsumundan 16 adet keratoakantom eksize edilmiştir. El bileğinden 28 adet ganglion, 4 adet hemanjiom eksize edilmiştir. Ameliyat esnasında karşılaşılan en büyük zorluk, ekspande kitlelerin damar – sinir yapılarını yüzeyelleştirmesi ve travmaya açık hale getirmesi idi.(Resim 1) Diğer bir sorun ise özellikle parmak etrafında oluşan sert kitlelerin baskı sonucu kemikte şekil bozuklukları oluşturmalarıydı. Sonuç: Basit yöntemler ile tanıları konabilen el kitlelerinin eksizyonu için seçilecek cerrahi yöntem ve anestezi tekniği deneyim gerektiren bir konudur. Anatomik, cerrahi ve klinik bilginin doğru kullanılması ile el kitleleri uygun ve sorunsuz 41 bir şekilde eksize edilebilir. Anahtar Kelimeler: El Kitleleri, Walant, Dev Hücreli Tendon