İmplant Üstü Sabit Restorasyonlarda KronSökümünün İmplant Osseointegrasyonuna Etkisinin İncelenmesi: Tavşan Modeli.


Creative Commons License

Aydoğdu H. M., Kuzu T. E.

Smyrna Tıp Dergisi, vol.2021, no.1, pp.18-25, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2021 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Smyrna Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.18-25
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Diş eksikliklerinin giderilmesinde implant uygulamalarının popülaritesi gün geçtikçe artmaktadır. Osseointegrasyonu tamamlamış implantların üzerine kuron-köprü protezleri yapılarak hastaların tedavileri tamamlanır. Ancak kimi zaman protetik ve cerrahi komplikasyonlar kimi zamansa implant çevresi dokuların enfeksiyonları sebebiyle simante edilen protezler tekrar çıkarılmak zorunda kalır ve bu geri çıkarma işlemi sırasında uygulanan kuvvetlerin implant osseointegrasyonuna ve kemik implant arayüzüne etkisi incelenmemiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada implant üstü sabit protezlere uygulanan farklı kuron söküm işlemlerinin implantların osseointegrasyonlarına olan etkilerini incelemek amaçlanmıştır. Bu çalışmada 10 adet Yeni Zelanda tavşanının her birinin sağ ve sol tibiasına 2’şer adet olmak üzere toplamda 40 adet dental implant (Nucleoss t6, 3,5x8mm) yerleştirilmiştir. İmplantların stabilitesi ve osseointegrasyonları Rezonans frekans analizi yöntemi (Ostell) ile implant yerleştirildiği anda ve 4. haftanın sonunda olmak üzere 2 kez ölçülmüştür. Ardından 15o açılı prefabrike dayanak üzerinden dijital ölçü alınmış ve CAD/CAM ile tasarlanan ve 40 adet kuron Cr-Co kron üretilmiştir. Kuronlar 2 gruba ayrılarak cam iyonomer bazlı implant simanı ile (Fujitemp) ve polikarboksilat siman ile (Durelon) simante edilmiştir. Daha sonra her grup kendi içinde tekrar ikiye ayrılmış, ilk gruptaki (A) kronlar elle kurulan otomatik kron sökücü ile, ikinci gruptaki (B) kronlar ise, hava ile çalışan kinetik darbeli kron sökücü (Coronaflex, KaVo) ile sökülmüştür. Kron sökümleri sonrası ostell ölçümleri yapılmış ve ayrıca her bir implantın ters tork değeri ölçülmüştür.

Bulgular: Her iki yapıştırıcı siman grubu için de coronaflex ile kron sökümü yapılan gruplarda kron sökümü sonrası ostell değerlerinde, 4. hafta ostell değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı olarak düşüş görülmüştür (p0.05). Diğer ostell değerlerinde ve ters tork ölçümlerinde grup içi ve gruplar arası yapılan karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p0.05).

Sonuç: Çalışmadan elde edilen veriler ışığında simante edilmiş implant üstü kronların sökümünde coronaflex ile yapılan söküm işleminin elle kurulan otomatik kron sökücüye oranla implant stabilitesi üzerinde daha fazla olumsuz etki yarattığı gözlenmiştir.