Taguchi Temelli Gri İlişkisel Analiz ve TOPSIS Yöntemi ile Al/B4C/Gr Kompozitlerin Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Optimizasyonu


EKİCİ E., MOTORCU A. R.

ICADET 2017, International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21 - 23 September 2017, vol.1, no.1, pp.197-206

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Bayburt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.197-206
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, Taguchi based Gray Relational Analysis-GRA and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution-TOPSIS were used in the optimization of the effects of machining parameters on thrust force and torque in the drilling of Al-10%B4C-5%Gr reinforced mixed composites. Cutting speed (18, 25 ve 35 m/min), feed rate (0.08, 0.112 ve 0.16 mm/rev) and drill bit angles (118°, 130° ve 140°) were selected as machining parameters. The experiments were carried out under dry cutting conditions with uncoated carbide drills. Microstructure analyses of the mixed composite were carried out using a scanning electron microscope (SEM). As a result of multi-parametric optimization with GIA and TOPSIS, the minimum values of thrust force and torque results were achieved at a cutting speed of 35 m/min, a feed rate of 0.08 mm/rev, and a tool with a bit angle of 118°.

Bu çalışmada Al-%10B4C-%5Gr takviyeli karma kompozitlerin delinmesinde işleme parametrelerinin itme kuvveti ve tork üzerindeki etkilerinin optimizasyonunda Taguchi temelli Gri İlişkisel Analiz (GİA) ve TOPSIS kullanılmıştır. İşleme parametreleri olarak kesme hızı (18, 25 ve 35 m/dak), ilerleme miktarı (0.08, 0.112 ve 0.16 mm/dev) ve matkap uç açıları (118°, 130° ve 140°) esas alınmıştır. Deneyler kaplamasız karbür matkaplarla kuru delme şartlarında gerçekleştirilmiştir. Karma kompozitin mikroyapı incelemeleri tarama elektron mikroskobu (SEM) yardımıyla gerçekleştirilmiştir. GİA ve TOPSIS ile çok parametreli optimizasyon sonrasında itme kuvveti ve tork sonuçlarının minimum değerine 35 m/dak kesme hızı, 0.08 mm/dev ilerleme miktarı ve 118°  uç açılı takımla ulaşılmıştır.