6102 Sayılı TTK Kapsamında Türkiye’de Bağımsız Denetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma


KARADENİZ Y.

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH - TURK (İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ), vol.7, no.4, pp.313-335, 2015 (Peer-Reviewed Journal)