Yerel Medya Yayın Yöneticilerinin Aktif Vatandaşlık Konsepti ve Türkiye’deki Medya Okuryazarlığı Eğitimi Arasındaki İlişki Üzerine Görüşleri


Yazgan A. D.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.11, no.2, pp.992-1011, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.24315/tred.763365
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.992-1011
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Medya okuryazarlığı, bireylerin “olguları farklı görme” becerilerini geliştiren, şiddet, cinsiyetçilik, ırkçılık vb. sosyal hastalıkların tedavi süreçlerinde etkili olarak kabul edilen eğitimsel araçlardan birine işaret etmektedir. Bu çalışmada, yerel medya yayın yönetmenlerinin aktif vatandaşlık kavramı ile medya okuryazarlığı eğitimi arasındaki ilişki hakkındaki görüşlerinin farklı açılardan incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada durum çalışması (Case study) yaklaşımı, veri toplama aracı olarak da araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada, amaçlı örnekleme tekniklerinden biri olan maksimum çeşitleme örnekleme tekniği tercih edilmiştir. Örneklemde yer alan yerel medya yayın yöneticileri; yerel radyo, televizyon ve gazete sektörlerinden seçilmiştir. Çalışma kapsamında, medya yayın yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda medya okuryazarlığının aktif vatandaşlık için etkili bir araç olabileceği sonucuna varılmaktadır.