Türkiye’de Sütçülük Alanında Açılan Başlıca Mesleki Eğitim Kursları ve Bu Alanda Biga Meslek Yüksekokulunun Rolü


BODUR A. E., ARSLANBAŞ E.

2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2011, pp.135

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.135
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Major Professional Training Courses in the Field of Dairy and Role of the Biga Vocational Collage in this Area in Turkey
Vocational training courses are opened due to various reasons in the field of dairy. Duration, location, curriculum and education levels of participants of these courses vary greatly. Courses which dairy industry requires, public institutions orientate and grower organizations lead are the most common courses.
Public institutions guided courses are generally organised by is-kur and public education system.The main courses planned by producer organizations are organized by cooperatives and milk producer unions. Typical features of these courses are done on farms and being long term. Courses organized by dairy industry are short term but can be as varied as food safety, HACCP and ISOs.There are also courses funded by stock Exchange which cover entire industry within a region.
In our study, after giving brief information about the above-mentioned courses, projects carried out and scheduled by our school teaching staffs will be explained in detail.

Sütçülük alanında çeşitli nedenlere bağlı olarak mesleki eğitim kursları açılmaktadır. Bu kursların süresi, yeri, müfredatı ve katılımcıların eğitim düzeyleri oldukça farklılık göstermektedir. Süt endüstrisinin talepleri, kamu kurumlarının yönlendirmesi ve yetiştirici örgütlerinin öncü olduğu kurslar en çok karşılaşılan kurslardır.
Kamu kurumlarının yönlendirdiği kurslar başlıca iş-kur ve halk eğitim tarafından düzenlenen kurslardır. Üretici örgütlerince düzenlenen kurslar başlıca süt üretici birlikleri ve kooperatifler tarafından organize edilmektedir. Bu kursların tipik özellikleri çiftliklerde yapılması ve uzun süreli olmasıdır. Süt endüstrisi tarafından düzenlenen kurslar ise kısa süreli; fakat gıda güvenliği, HACCP ve ISO gibi çok çeşitli olabilmektedir. Ayrıca bazen bir bölgedeki bütün endüstriyi kapsayacak şekilde bağlı olunan ticaret borsaları tarafından finanse edilen kurslar da açılmaktadır.
Çalışmamızda, yukarıda sözü edilen kurslar hakkında kısa bilgiler verdikten sonra yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen ve planlanan projeler detaylı olarak anlatılacaktır.