Kentsel Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi: Çanakkale Kent Merkezi Örneği


SAĞLIK A., SAĞLIK E., KELKİT A.

1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.1023-1035

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1023-1035
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

People, live in urban areas, are in need of designed areas alongside the natural areas with purpose of continuation of their lives as well as increase the quality of life. The urban accessory elements constitute important building blocks for removal of these needs in urban areas. These elements also constitute a link between urban life and social life in addition to meet the increased use of such requirements. Scrutinization of accessory elements located in the city center of Çanakkale, determination of their current situations and the recommendations are be taken into account in the direction of landscape architecture design principles were presented in this study.

Kentsel alanlarda yaşamakta olan insanlar yaşamlarının devamı ile yaşam kalitelerinin yükselmesi amacı ile doğal alanların yanında tasarlanmış mekânlara da ihtiyaç duymaktadırlar. Kentsel donatı elemanları kentlerdeki bu ihtiyacı giderme adına önemli yapı taşlarını oluşturmaktadırlar. Bu elemanlar artan kullanım ihtiyacını karşılamanın yanında kent yaşam ile toplumsal yaşam arasında bir bağ oluşturmaktadır. Bu araştırmada Çanakkale kent merkezinde yer alan donatı elemanları irdelenmiş, mevcut durumları saptanmış ve peyzaj mimarlığı tasa­rım ilkeleri doğrultusunda dikkate alınması gerekli öneriler sunulmuştur.