İdeolojik Körlüğün Siyasi Parti Üyeleri Üzerinde Yansıması


Creative Commons License

Aka A., Acar Y.

JOURNAL OF AWARENESS, vol.5, no. 2 , pp.179-200, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26809/joa.5.015
  • Journal Name: JOURNAL OF AWARENESS
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center)
  • Page Numbers: pp.179-200
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Siyasetin öznesi ve aynı zamanda bir sosyal varlık olan insan, dünyayı olduğu gibi saf bir şekilde algılamaz. Hem sosyal çevrenin bir ürünü hem de sahip olduğu yetenek ve kapasite ölçüsünde sosyal fenomenlere yapılandırılmış ön kabuller çerçevesinden bakma eğilimindedir. Bu varsayımdan hareketle çalışmada, siyasetin öznelerinin sahip oldukları öznel gerçekliği, neden nesnel gerçeklik gibi (simülasyon) algılamaktadır sorunsalı incelenmiştir. Çalışmada farklı siyasi ideolojilerin siyasal öznelerde (dört farklı siyasi partide) nasıl bir karşılık bulduğu ve ideolojik körleşmenin rasyonel bir fonksiyonu yerine getirip getirmediği analiz edilmiştir. Bu çerçevede, çalışma 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde T.B.M.M.’de grubu bulunan dört siyasi öznenin (CHP, MHP, AK PARTİ, HDP) temelinde yapılmıştır. Bu dört öznenin yürürlükte olan parti programları MAXQDA Nitel Analiz Programından faydalanılarak içerik analizi yapılmıştır. Buna ek olarak iki ayrı soru formuyla toplam 48 kişiyle uygulanan mülakatlar, aynı program kullanılarak içerik analizi ile veriler çözümlenmiştir.