Bilişim Çağında Sosyal Sermayenin Yeni Belirleyicileri: Dijital Uçurum ve Sosyal Medya Okuryazarlığı


KARTAL O. Y., YAZGAN A. D., KINCAL R. Y.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.353-373, 2017 (Peer-Reviewed Journal)