TRA2 Bölgesi Gençlik Araştırması


Creative Commons License

SENEMOĞLU O.

Serka, Kars, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Serka
  • Basıldığı Şehir: Kars

Özet

Bu araştırmanın konusunu TRA2 bölgesindeki dört ilde yaşayan gençliğin profili oluşturmaktadır.
Araştırma ana hatlarıyla, gençlerin hobilerini, boş zaman etkinliklerini, yaşam beklentilerini, tüketim
alışkanlıklarını, medya takip düzeylerini, sosyal medya kullanım eğilimlerini, sosyal ağ ve ilişki
biçimlerini, aile ilişkilerini, toplumsal beklentilerini, sahip oldukları değerleri, dünya görüşlerini,
kimliklerini ve güncel sorunlara yaklaşımlarını mercek altına almıştır.
Araştırmamız nicel ve nitel araştırma tekniklerini birlikte kullanan karma bir yönteme dayanmıştır.
Araştırmanın bu bağlamda dört sacayağı bulunmaktadır.
Öncelikle araştırmaya teorik bir çerçeve oluşturmak üzere ilgili literatür esas alınarak bölge gençliğiyle
ilgili analizler yapılmıştır. Gençlikle ilgili literatürün yanı sıra bölge gençliğiyle ilgili yapılan
çalışmalar bu bağlamda ele alınıp incelenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun bölgedeki gençlerle
ilgili verileri de bu bölümde ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir.
İkinci olarak dört il ve ilçelerindeki 14-24 arasındaki gençlere bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın
anket kapsamına üç grup genç alınmıştır: okumayanlar, lise öğrencileri ve üniversite öğrencileri.
TRA2 kapsamındaki dört il ve her ilin iki büyük ilçesinde mevcut bulunan liselerde, dört
ilde bulunan üniversitelerde, Meslek Yüksek Okullarında okuyan gençlerle, okumayan gençlere
bu bağlamda anket uygulanmıştır. Toplamda 4693 kişiye anket uygulanmıştır.
Üçüncü olarak, dört il merkezinde ve ilçelerinde derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlar,
dört ve il ve ikişer ilçesindeki mülki amirlerin yanı sıra, Emniyet Müdürlükleri, belediyeler, meslek
kuruluşları, siyasal partilerin gençlik kolları, gençlerle ilgili sivil toplum kuruluşları ve gençlerin
kendileriyle yapılmıştır. Her ilde 25-30 arasında kişiyle bu bağlamda yüz yüze derinlemesine mülakatlar
yapılmıştır.
Son olarak da araştırma sürecinde gençlerle bazı odak grup çalışmaları yapılmıştır. Partilerin gençlik
kollarıyla genel olarak odak grup çalışması yapılmıştır. Yine üniversitelerde, öğrenci yurtlarında
ve bazı liselerde 10-15 kişiden oluşan gruplar halinde gençlerle odak grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Bazı odak grup çalışmaları 20-30 kişinin katıldığı “katılımlı müzakere” tarzında yapılmıştır.
Bu araştırma, başından sonuna kadar çok sayıda kişi ve kuruluşların desteğiyle mümkün olmuştur.
En büyük destek hiç kuşkusuz SERKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüsnü Kapu ve ekibinden gelmiştir.
Kendileri bu araştırma fikrinin mimarı olduğu gibi, araştırmanın gerçekleştirilmesini mümkün
kılmada da etkin rol oynamışlardır. Başta Gözde Özer olmak üzere SERKA uzmanları ve dört ildeki
yatırım ajanslarının yetkilileri araştırma deseninin oluşumundan, anketlerin, mülakatların ve odak
grup çalışmalarının gerçekleştirilmesi sürecine kadar araştırmanın her safhasında yer aldılar.
Bölgedeki kamu kurumu yetkilileri de başından sonuna kadar araştırmamızı hoşgörüleriyle ve tıkandığımız
yerlerde de yardımlarıyla gerçekleştirmemize katkıda bulundular. Hassas bir zamanda,
hassas bir konuyu ele almamız kaçınılmaz olarak bazı yerlerde farklı algılamalara yol açmıştır.

Ama her durumda kamu kurumlarının başında bulunan yetkililerimiz araştırmanın gerçekleşmesi

için gerekli anlayışı ve desteği göstererek bu çalışmanın planlanan takvimde ve tarzda yapılmasını
mümkün kıldılar.
Dört il ve araştırmanın yapıldığı ilçelerdeki belediye yöneticileri, değişik kamu kurumlarının başında
bulunan yetkililer, liselerin başında bulunan müdürler, üniversitelerin rektör veya rektör yardımcıları,
siyasi partilerin gençlik kolları, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, ve gençler bu çalışmaya,
gerek mülakat vererek, gerekse tıkandığımız noktalarda önümüzü açarak büyük katkıda bulmuşlardır.
Araştırmanın anket çalışması Kars, Ağrı ve Iğdır’daki üniversitelerde okuyan üniversite öğrencileri
tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler, başından sonuna kadar büyük bir özveri ve heyecanla araştırmayı
yürüttüler.
Bu araştırmanın yapılmasını mümkün kılan başta SERKA olmak üzere, Türkiye Bilimler Akademisi’ne,
bölgedeki valilere, kaymakamlara, il müdürlerine, belediye başkanlarına, siyasi parti yetkililerine,
sivil toplum kuruluşu yetkililerine ve burada adı geçmediği halde araştırmaya şu ya da bu
biçimde katkı sunan herkese teşekkürü borç biliyoruz. Hiç kuşkusuz bu araştırma ancak hepsinin
destekleriyle mümkün olabilmiştir.
Araştırmanın saha kısmı, KÜREL Araştırma firması tarafından gerçekleştirilmiştir. KÜREL’e çalışma
boyunca yaptığı her tür katkıdan dolayı teşekkür ederiz.
Araştırmanın, TRA2 bölgesinde yaşamakta olan gençlerimizin sorunlarına dikkat çekme ve bu sorunların
çözümüne katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.