Tuzla ve Çevresi Müslümanlarında Ölüm âdetleri


SEVER M.

FOLKLOR/EDEBIYAT: HALKBILIM, ETNOLOJI, ANTROPOLOJI, EDEBIYAT, vol.22, no.85, pp.51-64, 2016 (Peer-Reviewed Journal)