Meyve Üreti̇ci̇leri̇ni̇n İkli̇m Deği̇şi̇kli̇ği̇ Bi̇li̇nçleri̇ (Çanakkale İli̇ Lapseki̇ İlçesi̇ Örneği̇)


Özşahin R., Everest B.

International Global Climate Change Congress, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 June 2021, pp.238-240

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.238-240
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

İklim değişikliği günümüzde gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak her ülkeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bir Akdeniz havzası ülkesi olan Türkiye’de iklim değişikliğinin etkileri karşısında savunmasız bir durumdadır. İklim

değişikliğinin hafifletilmesinde başta sanayi olmak üzere tarım sektöründen de beklentiler bulunmaktadır. Tarımsal üretim sürecinde hava, su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına olanak veren üretim modellerinin

benimsenmesi iklim değişikliğini hafifletmede önemlidir. Bu yöntemlerin etkin bir şekilde kullanımı ise doğrudan bu yöntemleri uygulayacak olan çiftçilerle ilgilidir. Çiftçilerin iklim değişikliğinin etkilerinin farkında olmaları

ve endişe duyuyor olmaları iklim değişikliği ile mücadele programlarının başarılı sonuçlar vermesinin ilk şartıdır. Bilindiği gibi tarımsal faaliyetlerden meyvecilik yoğun kimyasal girdi kullanımı ile gerçekleşmektedir. Yoğun

kimyasal girdi kullanımı ise doğal kaynakları kirletmektedir. Bu çalışmada meyve üreticilerinin iklim değişikliği bilinçlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla Çanakkale ilinde meyve üretiminin en fazla yapıldığı

Lapseki ilçesindeki 93 çiftçi ile anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre meyve üreticilerinin %88,17’si iklim değişikliğinden endişelenmektedir ve %81,72’si iklim değişikliği ile mücadele konusunda eğitim

almaya isteklidir. Ayrıca çiftçilerin %67,74’ü iyi tarım ve %64,51’i organik tarım yapmak istemektedirler ancak mevcut koşullarda bu uygulamalara geçiş yapmanın zor olduğuna inanmaktadırlar. Elde edilen sonuçlara göre

iklim değişikliği ile mücadele uygulamalarına istekli olan çiftçilerin bulunduğu Lapseki ilçesinde uygulanacak iklim değişikliği mücadele projelerinin etkili sonuçlar vereceği düşünülmektedir.

Teşekkür: Bu çalışmayı FYL-2019-3079 kodlu proje ile destekleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkürlerimizi sunarız.

Anahtar kelimeler: meyve üreticisi, doğal kaynaklar, çevre