Toplumsal Odaklı Ekonomik Kalkınma Göstergesi Olarak Yaşam Kalitesi: KUDAKA Kapsamında Bir İnceleme


Creative Commons License

İPEK S., ÖKSÜZ M.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.601-613

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Erzincan
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.601-613
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Local economic development, one of the objectives of local development, can be analyzed in in three different groups as socially oriented, private sector-oriented and space-oriented development. Socially oriented economic development will be examined in this study. “Society”, stressed with socially oriented economic development, states local community, a part of a society. The most important factor revealing socially oriented economic development is the quality of life. In this context, the quality of life index is examined in 11 dimensions as Bayburt, Erzincan and Erzurum Provinces’, located in Northeast Anatolia Development Agency, standard of living, housing, working life, income and wealth, health, education, environment, security, civil participation, access to infrastructure services, social life and life satisfaction by using Well-Being Index for Provinces, 2015 by the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT). Erzincan takes the first place among the provinces in Northeast Anatolia Development Agency in terms of the quality of life. This province is followed, respectively, by Bayburt and Erzurum.

Yerel kalkınmanın hedeflerinden birisi olan yerel ekonomik kalkınma; toplumsal odaklı ekonomik kalkınma, özel sektör odaklı kalkınma ve mekân odaklı kalkınma olarak 3 ayrı grupta incelenebilir. Çalışmada incelenecek olan toplumsal odaklı ekonomik kalkınma olacaktır. Toplumsal odaklı ekonomik kalkınma kavramı ile vurgulanan “toplum”; aslına bir toplumun parçası olan yerel bir topluluğu ifade etmektedir. Toplum odaklı ekonomik kalkınmayı ortaya koymaya yarayan en önemli faktör ise yaşam kalitesidir. Bu bağlamda çalışmada, TÜİK tarafından hazırlanan İllerde Yaşam Endeksi 2015 adlı çalışmanın sonuçlarından yararlanılarak, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı içerisinde yer alan Bayburt, Erzincan ve Erzurum illerinin yaşam kaliteleri; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere 11 boyutta incelenmiştir. Buna göre, yaşam kalitesi bakımından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı içerisindeki iller sıralandığında ilk sırada Erzincan yer almaktadır. Bu ili sırasıyla Bayburt ve Erzurum izlemektedir.