Çanakkale Boğazı’nda bulunan Akdeniz midyesi’nin (Mytilus gallopravincialis Lamarck, 1819) et kalitesinin aylık değişimi


Creative Commons License

Bilgiç T., Acarlı S.

International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (BioTechBioChem 2020), Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2020, pp.842

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.842
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Son yıllarda molluska filumu altında yer alan çift kabuklu (bivalvia) ve gastropod türlerinin üretimine olan ilgi sahip oldukları besin içeriğinin kalitesinden dolayı karasal canlılara göre artmıştır. Bu yüzden çift kabuklu türleri dünyadaki su ürünleri üretimi miktarına bakıldığında önemli bir potansiyele sahiptir. Akdeniz midyesi (Mytilus galloprovincialis L.,) sadece Türkiye’de değil tüm dünyada tanınan ve sevilerek tüketilen bir su ürünüdür. Bu nedenle iç piyasada tüketilmesi ve ihracatta etkin rol oynaması günümüzde olduğu gibi gelecekte de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu çalışmada Akdeniz midyesi bireyleri Mart 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Ilgardere köyündeki yetiştiricilik alanından(N 40º16'41 ”ve E 26º29'50”) toplanmıştır. Her bir örnekleme için zamanında çevresel parametreler kaydedildi. Toplanan bireyler laboratuvara nakledildi ve örneklerin toplam ağırlığı, yaş et ağırlığı, et kuru ağırlığı ve kabuk kuru ağırlığı ölçüldü. Ardından, örneklenen tüm bireyler için aylık et verimi ve kondisyon indeksi değerleri hesaplandı. Bu çalışmada M.galloprovincialis’in et verimi , kondisyon indeksi, ham kül, ham yağ ve kabuk bileşen miktarları hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan midyelerin et verimi , kondisyon indeksi, ham kül,ham yağ ve kabuk bileşen ortalama değerleri sırasıyla; 23,17 , 11,57 , 11,18 , 14,58 ve 56,28 olarak hesaplanmıştır.