A Supervision Model Proposal in Counseling Practicum: An Action Research


Yılmaz D.

9. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.76-77

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76-77
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Individual Counseling Supervision Practicum in Counselor Education: An Action Research

 This action research is a qualitative study which was held by the researcher on her own counseling supervision practices in a counselor education undergraduate program. The data was collected by written individual questionnaires and two focused group interviews with the Individual Counseling Supervision Evaluation Form after the 15 student counselors completed their academic term practicum under the researcher’s supervision. The mean of the sessions completed by the student counselors were 18 sessions (min.12, max.25). Content analysis was conducted for the data analysis and 5 main, 23 subthemes were defined. The student counselors have found the group supervision, scripting the voice recorded sessions and standardized weekly individual and client evaluations were the most useful parts of the supervision activities. Under the “expectations from the supervisor” main theme, supervisor’s personal preparation, professionality and facilitative approach were found important. The participants think that the critiques, suggestions and support they received from the other group members during the group supervision sessions were one of the most helpful parts of the supervision by the means of their personal experiences. They implied that developing ethical perspectives and practicing different intervention skills were their most valuable benefits. The student counselors’ suggestions for future counselor education programs were mainly focused on the accreditation and including more practicum modules

Bu çalışma, psikolojik danışma ve rehberlik lisans programlarında uygulanan Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması dersi için örnek bir süpervizyon programı geliştirmek ve programı değerlendirmek amacıyla süpervizörün kendi uygulamalarını izlediği, nitel araştırma yöntemine dayalı bir eylem araştırmasıdır. Araştırma verileri araştırmacının kendi süpervizyon grubunda bulunan, tüm grup ortalama oturum sayıları 18 oturum olan 15 psikolojik danışman adayına, iki grup halinde, 14 hafta ve dörder saatlik süpervizyon uygulamalarının bitiminde, “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Süpervizyon Süreci Değerlendirme Formu” ile toplanmıştır. Ek olarak, uygulayıcıların çoğunluğunun bulunduğu iki ayrı odak grup görüşmesi yapılarak formlardaki sorular üzerinden uygulamaların değerlendirmesi yapılmıştır. Verilerin analizi, nitel araştırmalarda içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, beş ana tema ve yirmi üç alt temadan oluşmuştur. Araştırmanın temel sorusu olan, süpervizörün uygulamalarının değerlendirilmesi ana teması kapsamında; grup süpervizyonu, oturum deşifrelerine düzenli yazılı geribildirim ve haftalık standart izleme formları en faydalı bulunan uygulamalar olarak görülmüştür. Süpervizörden beklentilerle ilgili ana tema kapsamında, süpervizörün süpervizyon oturumlarına hazırlığı, profesyonelliği ve uygulayıcılara yönelik öğrenmeyi kolaylaştırıcı tutumları önemli bulunmuştur. Uygulayıcılar, süpervizyonlu bireyle psikolojik danışma uygulaması sürecinde kendi kişisel deneyimleri ile ilgili olarak, grupta birbirlerine verdikleri geribildirim ve desteği geliştirici bulduklarını belirtmişlerdir. Süpervizyon uygulamaları sonucunda psikolojik danışma becerileri konusunda önemli buldukları kazanımlarını ağırlıklı olarak etik konulardaki ve müdahale yöntemleri ile ilgili becerileri olarak belirtmişlerdir. Gelecek uygulamalara ilişkin önerilerinde lisans düzeyindeki süpervizyon uygulamalarının artırılmasının ve standardizasyonun gereğini vurgulamışlardır.