Etanol-tolerant Saccharomyces cerevisiae suşlarının izolasyonunda yeni bir mutajenez tekniğinin uygulanması


Kaşıkara Pazalıoğlu N., ŞAHUTOĞLU A. S. , Ensari Y.

1. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2010, ss.101

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.101

Özet

Bu projenin amacı, Saccharomyces cerevisiae’ nın etanol toleransının daha iyi bir biçimde anlaşılabilmesi ve endüstriyel biyoetanol üretimi proseslerinde kullanılabilecek daha iyi maya suşlarının geliştirilmesidir. Proje temel olarak evrimin disparite teorisine dayanmaktadır. Bu teori, DNA’ nın kesikli sentezlenen zincirinde kasıtlı olarak gerçekleştirilen çok sayıda ölümcül olmayan mutasyonun büyük bir genetik çeşitlilik sağlayacağını ve sonrasında gerçekleşen hücre bölünmeleri ile yalnızca çevresel baskılara karşı avantajlı mutantların seçileceğini öngörmektedir. Bu amaçla kuvvetli bir mutajen olduğu bilinen hata okuma mekanizması kusurlu bir DNA polimeraz ? çeşidini kodlayan Saccharomyces cerevisiae pol3-01 allelinin aşırı ekspresyonu gerçekleştirilecek ve etanol tolerant mutantlar seçilecektir. Elde edilen mutantlar sonrasında etanol ve bazı başka stres faktörlerine toleransları açısından incelenecektir.