EVALUATING DISASTER EDUCATION AND TRAINING PROGRAMS AT THE LEVEL OF UNDERGRADUATE DEGREE IN THE WORLD AND TURKEY SAMPLE


Creative Commons License

MAYA İ., ÇALIŞKAN C.

TURKISH STUDIES, vol.11, no.9, pp.579-604, 2016 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 9
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: TURKISH STUDIES
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
  • Page Numbers: pp.579-604
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This research has been conducted in order to evaluate the emergency relief/aid and disaster undergraduate education programs at higher education level in the world and the “Emergency and Disaster Management” undergraduate program which was founded in 2005 for the first time in Turkey. Since the study aims at evaluating the emergency relief/aid and disaster education programs at higher education level in the world and in Turkey along with grouping these programs in their own right, making a comparative analysis by giving their numbers across countries and continents and examining the Turkish programs, the study is in scanning model. The method used in this research is the document analysis. The research data were obtained from the Google Search Engine through the key words which are in English “emergency managemet, emergency relief/aid and disaster management” and in Turkish “emergency management, emergency relief/aid and disaster management” along with “The College List” which are published on FEMA between the dates of 10.09.2014- 20.09.2015. In the study, graduate level degree-granting programs related to emergency relief and disaster management were included. Thus, the entire degree programs in accordance with the keywords constitute the scope of the investigation. Since the documents have been obtained from the official websites in this study, the validity and the reliability of the data are said to be high. In this study, all over the world, ninety-three graduate-level program related to disaster and emergency assistance were found. Of all those, 80,6% is in the emergency relief/aid and/or disaster management, 10,8% is internal security/defense, terrorism and emergency situations, 7.5% is public health, medical conditions and 1,1% is the international rescue and disaster relief/humanitarian assistance programs. As a conclusion, in the field of the emergency relief/aid and disaster management around the world, United States American, Australia, Bangladesh, England, Spain, Canada, Kenya, New Zealand and Zimbabwe train labor force under the different programs at the level of undergraduate. Turkey provide qualified labor force in this field through the emergency relief/aid and disaster management training at the degree of undergraduate. 

Bu araştırma, dünyada “acil durum/yardım ve afet eğitimi” konusunda ilgili üniversitelerin lisans derecesi düzeyindeki programlarının ve Türkiye’de ilk defa 2005 yılında kurulan “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” lisans programının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Türkiye ile dünyada lisans derecesi düzeyinde acil durum/yardım ve afet eğitimi veren programların tespitini, bu programların kendi içinde gruplanmasını, ülke ve kıta özelinde sayılarının verilerek karşılaştırmalı çözümlemesinin yapılmasını ve Türkiye örneği olan programın incelenmesini amaçladığı için tarama modelindedir. Araştırmada kullanılan yöntem, doküman analizidir. Araştırma verileri, Google Arama Motoru üzerinden İngilizce “emergency managemet, emergency relief/aid and disaster management” ve Türkçe “acil durum yönetimi, acil yardım ve afet yönetimi” anahtar kelimeleri ile 10.09.2014-20.09.2015 tarihleri arasında tarama yapılarak ve FEMA tarafından sitesinde yayınlanan The College List listesinden elde edilmiştir. Elde edilen veriler arasından, acil durum/yardım ve afet yönetimi konusunda lisans düzeyinde derece veren programlar araştırmaya kabul edilmiştir. Böylece araştırmanın evrenini, anahtar kelimeler doğrultusunda tüm lisans programları oluşturmaktadır. Bu araştırmada kullanılan dokümanlar, resmi web sitelerinden elde edildiği için verilerin geçerliliği ve güvenirliliği için yüksektir denilebilir. Araştırmada, dünya üzerinde acil durum/ yardım ve afet eğitimi konusunda doksan üç tane lisans düzeyinde program bulunmuştur. Bu programların %80,6’sını acil durum/yardım ve/veya afet yönetimi, %10,8’ini milli güvenlik/savunma, terörizm ve acil durumlar, %7,5’ini halk sağlığı ve tıbbi durumlar ve %1,1’ini uluslararası kurtarma ve afet yardımları/insani yardımlar programları oluşturmaktadır. Sonuç olarak, dünya üzerinde acil durum/yardım ve afet eğitimi alanında Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Bangladeş, İngiltere, İspanya, Kanada, Kenya, Yeni Zelanda ve Zimbabve ülkeleri farklı programlar altında lisans düzeyinde insan gücü yetiştirmektedir. Türkiye ise lisans derecesi düzeyinde bu alandaki nitelikli insan gücünü, “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” programı üzerinden sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Afet eğitimi ve öğretimi, program, yükseköğretim, lisans eğitimi.