Interactive Application in Nature and Plant Recognition Education: The Case of Çanakkale


Creative Commons License

Erduran Nemutlu F.

International Journal of Landscape Architecture Research, vol.1, no.2, pp.1-5, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The pressures and tensions created by urban life on society are increasing day by day. In this environment, in order to be able to grow healthy and happy individuals, they must be in contact with nature and be in contact with plants in their daily life. This habit must be earned in childhood in order to be permanent. In this study, it is aimed to give children a more detailed description of nature and tree love. At the same time, this activity was provided with university students who could feel outside of the classroom environment and closer to them. A group of 8 volunteers from the 2nd grade students of the university and a class of 40 students from the 3rd grade students of the primary school were put together in the park area by a mutual interaction method. As a result of the study, university students stated that they had learned the usefulness of the information they learned in their education and had experienced a sense of usefulness to the children and loved their profession more. At the same time, it has been determined that elementary school students are happy from making lessons in the nature and by getting to know plants more closely. It has been observed that children interact with a fun activity and take a role model of their college seniors, and the sense of discovery has increased their relevance to nature. Keywords: Landscape architecture, nature education, plant recognition, primary school

Kentsel yaşantının toplum üzerinde yarattığı baskı ve gerilimler gün geçtikçe artmaktadır. Bu ortamda sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirebilmek için doğa ile temas etmeleri ve günlük yaşantılarında bitkiler ile temas etmeleri sağlanmalıdır. Bu alışkanlığın kalıcı olması için çocukluk döneminde kazandırılabilmesi gereklidir. Bu çalışmada çocuklara doğa ve ağaç sevgisini aşılayabilmek ve onları daha detaylı tanımalarını sağlamak amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu faaliyeti sınıf ortamı dışında ve kendilerine daha yakın hissedebilecekleri üniversite öğrencileri ile yapmaları sağlanmıştır. Üniversite 2. sınıf öğrencilerinden oluşan gönüllü 8 kişilik bir grup ile ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 40 kişilik bir sınıf bir arada, park alanında karşılıklı etkileşimli yöntemle uygulama yaptırılmıştır. Çalışma sonucunda üniversite öğrencileri eğitimlerinde öğrendikleri bilgilerin işe yararlığını görerek ve çocuklara faydalı olma duygusu yaşamış, ve mesleklerini daha fazla sevdiklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda ilköğretim öğrencilerinin de doğada ders yapmaktan ve bitkileri daha yakından tanımaktan mutlu oldukları belirlenmiştir. Çocukların eğlenceli bir aktivite ile etkileşimli bir şekilde üniversiteli büyüklerini rol model aldıkları gözlenmiş, keşfetme duygusu ile doğaya ilgileri artmıştır. Anahtar Kelimeler: Bitki tanıma, doğa eğitimi, ilköğretim okulu, peyzaj mimarlığı