“REİSHİ (GANODERMA LUCİDUM) MANTARININ TİLAPİA (OREOCHROMIS MOSSAMBICUS) YEMLERİNDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI”


Creative Commons License

KOÇAK E., ERGÜN S.

Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Edirne, Turkey, 15 - 16 May 2017, pp.80

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.80
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT:

This study aims to determine the effects of the powder of Ganoderma lucidum mushroom on fry of Nile tilapia (Oreochromis mossambicus). After 60 days of fed with supplemented diets with G. lucidum mushroom powder at level of 0, 0.5, 1.0 and 2% growth performance, proximate composition and hematological and serum biochemical were investigated. At the end of the experiment, the group fed with 1 % gave the best growth performance. No significant differences on Nile tilapia hematological parameters were found at the end of the experiment. Statistically significant differences were found between the 1 % mushroom supplemented group and control group in the whole body protein and fat compositions, serum total protein, globulin, glucose, triglyceride, cholesterol and glutamik oxaloasetik transaminaz. In conclucion, G. lucidum mushroom powder addition resulted to be useful to improve the growth performance and health status of the Nile tilapia without any adverse effect at level of 1 % in diets.

Keywords:   Aquaculture, Feed additive, Mushroom, Fish, Blood

ÖZET

Bu çalışma Ganoderma lucidum mantarı tozunun Nil tilapyası (Oreochromis mossambicus) balıkları üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Balıklar 60 gün süreyle G. lucidum mantar tozu ile % 0, 0,5, 1,0 ve % 2 oranlarında beslenmiş ve sonrasında büyüme performansı, besin kompozisyonu, hematolojik ve serum biyokimyasal parametreleri incelenmiştir. Deneme sonunda, % 1 ile beslenen grup en iyi büyüme performansını göstermiştir. Deneme grupları arasında hematolojik parametrelerde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Tüm vücut besin kompozisyonlarından protein ve yağ oranları, serum protein, globülin, glukoz, trigliserit, kolesterol ve glutamik oxaloasetik transaminaz parametreleri özellikle % 1 oranında mantar katkısı yapılan grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı fark göstermiştir. Sonuç olarak, yeme % 1 oranında G. lucidum mantar tozu ilavesi, Nil tilapyasının büyüme performansını ve sağlık durumunu iyileştirmiş ve herhangi bir olumsuz etkiye yol açmadan gelişimi için faydalı olduğu tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler:  Akuakültür, Yem Katkısı, Mantar, Balık, Kan