POLYLACTIC ACID (PLA) THAT CAN BE USED AS A BIOMATERIAL PRODUCTION AND CHARACTERIZATION


Demirören H., Akduman B.

5.ULUSLARARASI PALANDÖKEN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 18 - 19 March 2022, pp.954-955

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.954-955
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Today, the usage areas of polymer materials are quite wide. The inability to recycle petroleum-based polymers makes synthetic polymers the most important cause of environmental pollution. In particular, it takes many years to produce disposable products from synthetic polymer material and then recycle them in nature; has led us to 

seek a solution to this problem. At the same time, petroleum resources, which are decreasing day by day, pose a raw material hazard for the production of petroleum-based products. In this study, the production and mechanical characterization of Polylactic Acid, a natural polymer, will be done. PLA, which is a biodegradable polymer as well as being a natural polymer, is thought to be an alternative to synthetic polymers in many sectors. Pure natural PLA samples will be molded with an injection device and mechanical characterization will be made. The results of tensile, compression and three-point bending tests will be interpreted. Industries where PLA can be used as a result of mechanical tests will be investigated, and according to the results, sectors where biopolymers can be an alternative to synthetic polymers will be defended. It is aimed to minimize the use of synthetic polymers used in many industries such as automotive, household appliances, food and pharmaceutical packaging and to contribute to the increase of biopolymer studies. The benefits of producing disposable products and packaging products from natural polymers will be mentioned. In our study, natural PLA produced from corn starch will be used. The possibilities of using PLA, which is harmless for human health, in health products and packaging of health products will be discussed. In our study, the main goal is to create an alternative to synthetic polymers, to contribute to biopolymer studies and to emphasize the importance of biopolymers in the literature. 

Günümüzde polimer malzemelerinin kullanım alanları oldukça geniştir. Petrol bazlı polimerlerin geri dönüşümlerinin mümkün olmaması,  sentetik polimerleri çevre kirliliği açısından en önemli neden yapmaktadır. Özellikle tek kullanımlık ürünlerin sentetik polimer malzemeden üretilmesi ve daha sonra doğada geri dönüşümünün uzun yıllar sürmesi; bizi bu soruna çözüm aramaya itmiştir. Aynı zamanda günden güne azalan petrol kaynakları, petrol bazlı ürünlerin üretimi açısından hammadde tehlikesi oluşturmaktadır. Bu çalışmada doğal bir polimer olan Polilaktik Asit üretimi ve mekanik karakterizasyonu yapılacaktır. Doğal bir polimer olmasının yanı sıra aynı zamanda biyobozunur bir polimer olan PLA’nın, birçok sektörde sentetik polimerlere alternatif oluşturmasının  mümkün olduğu düşünülmektedir. Katkısız doğal PLA numuneleri enjeksiyon cihazı ile kalıplanacak ve mekanik karakterizasyonu yapılacaktır. Çekme, basma ve üç nokta eğme testlerinin sonuçları yorumlanacaktır. PLA’nın mekanik testleri sonucunda kullanılabileceği endüstriler araştırılacak ve sonuçlara göre biyopolimerlerin, sentetik polimerlere alternatif olabileceği sektörler savunulacaktır. Otomotiv, ev aletleri, gıda ve ilaç paketleme gibi birçok endüstride kullanılan sentetik polimerlerin, kullanımını minimuma indirmek ve biyopolimer çalışmalarının artmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Tek kullanımlık ürünlerin ve paketleme ürünlerinin doğal polimerlerden üretilmesinin yararlarından bahsedilecektir. Çalışmamızda mısır nişastasından üretilen doğal PLA kullanılacaktır. İnsan sağlığı açısından zararsız olan PLA’nın sağlık ürünlerinde ve sağlık ürünlerinin paketlenmesinde kullanım olanakları tartışılacaktır. Çalışmamızda sentetik polimerlere alternatif oluşturmak, biyopolimer çalışmalarına katkı sağlamak ve literatürde biyopolimerlerin önemini vurgulamak temel hedeftir.