Impact of Distance on State University Enrolments: The Case for Çomü


BEKAROĞLU C.

Management and Political Sciences Review, vol.1, no.1, pp.65-79, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Management and Political Sciences Review
  • Page Numbers: pp.65-79
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to explain the impact of distance on state university enrolments in Turkey, based on the case for Canakkale Onsekiz Mart University (ÇOMÜ), which has an extensive statistics regarding student background. We are able to explain 2/3 of the variation by using 3 highly statistically significant variables; i) distance to the college town (Çanakkale), ii) distance to the major cities and other nearby universities, iii) the number of students who pass the university entrance test. Further analysis also shows that a relatively significant gender disparity still persists, and distance is found to be much less effective on female students. Additional non-parametric data envelopment analysis also reveals that, compared to the predicted results, conservative and mostly landlocked provinces send far fewer students to ÇOMÜ while nearby provinces, Eastern Anatolia, and the Black Sea Region shows a much greater interest.

Bu çalışma, mesafenin Türkiye’de devlet üniversiteleri kayıtları üzerindeki etkisini, öğrenci istatistikleri konusunda kapsamlı bir veri tabanı olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) temelinde açıklamayı amaçlamaktadır. Çalışmamız değişkenliğin 2/3’ünü, istatistiksel olarak önemli 3 değişken kullanarak açıklayabilmektedir; i) üniversite şehrine (Çanakkale) olan mesafe, ii) diğer büyük şehirlere ve üniversitelere olan mesafe, iii) üniversite giriş sınavını geçen başarılı öğrenci sayısı. Analizler, cinsler arası tercih farklarının hala var olduğu ve mesafenin kız öğrenciler üzerindeki etkisinin erkek öğrencilere nisbeten daha düşük olduğunu göstermektedir. Ek olarak, parametrik olmayan Veri Zarflama Analizi de, beklenen sonuçlara kıyasla, muhafazakâr ve daha çok denize kıyısı olmayan Orta Anadolu’nun ÇOMÜ’yü çok daha az tercih ederken, yakın iller, Doğu Anadolu ve özellikle de Karadeniz’in ÇOMÜ’ye çok büyük ilgisinin olduğunu göstermektedir.