Dalakta İnfakt ile Prezente Olan Bir Bruselloz Olgusu


ALKAN S., GÜÇLÜ KAYTA S. B., VURUCU S., AKÇA A., Yüksel C., ÖNDER T., ...More

XXI. Türk Klİnİk Mİkrobİyolojİ ve İnfeksİyon HastalIklarI Kongresİ (KLİMİK 2021), 26 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes