Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Disiplin Cezaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma


Creative Commons License

Gül H.

RESSCONGRESS 2017- I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.303

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.303
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Muhasebe meslek mensuplarının faaliyetleri sonucu elde edilen sistematik bilginin toplumun tüm kesimleri üzerinde etkisi olmaktadır. Bu nedenle muhasebe meslek mensupları mesleki faaliyette bulunurken mesleki standartlara ve etik ilkelere uymak zorundadırlar. Muhasebe meslek mensuplarının mesleki standartlara ve etik ilkelere aykırı faaliyetleri disiplin cezalarına konu olmaktadır. Bu araştırmanın amacı muhasebe meslek mensuplarının aldığı disiplin cezalarının, cezaların alındığı yıla, kayıtlı olunan odanın bulunduğu bölgeye, mesleki unvana ve cinsiyete göre istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu kapsamda, muhasebe meslek mensuplarının 2001-2015 dönemleri boyunca aldıkları disiplin cezaları incelenerek büyüklüğü 1.514 olan bir veri seti elde edilmiştir. IBM SPSS 22 istatistik programı kullanılarak elde edilen bulguların sonuçlarına göre muhasebe meslek mensuplarının aldığı disiplin cezaları, cezaların alındığı yıl, kayıtlı olunan odanın bulunduğu bölge ve mesleki unvan kategorilerine göre istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar göstermektedir. Buna karşılık muhasebe meslek mensuplarının aldığı disiplin cezaları, meslek mensubunun cinsiyeti kategorisine göre istatistiki açıdan anlamlı farklılık göstermemektedir.