SEDIMENTATION ANALYSIS IN HARBOUR APPROACH CHANNELS AND A BASIC MODEL FOR PRACTITIONERS


Baysal S., Kırca V. Ş. Ö.

9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 1 - 03 November 2018, vol.1, pp.765-775

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.765-775
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is investigating the optimum solutions to specify dimensions of navigation channels by taking into considerations the increasing number and size of the ships with increasing maritime trade and transportation.  Concordantly, in order to design navigation channels to respond to operational conditions and to determine the dredging frequency parameters of these channels, it is intended to develop a numerical model by using the existing standards.

Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan deniz ticareti ve deniz yolu ulaşımı ile artış gösteren gemi sayısı ve boyutlarını göz önüne alarak liman yaklaşım kanalı boyutlandırmasında en optimum çözümleri pratik yöntemlerle elde etmektir. Bu bağlamda, operasyon koşullarına cevap verecek yaklaşım kanalları tasarlamak ve bu kanalların tarama sıklık parametrelerini belirlemek amacıyla mevcut standartlardan yararlanılarak bir nümerik model geliştirilmek istenmektedir.