Bisiklet Turizmi Açısından Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nın İncelenmesi (Assessment of Gallipoli Peninsula Historical National Park for Bicycle Tourism)


SAĞLIK A., SAĞLIK E., KELKİT A.

International Journal of Social and Economic Sciences, vol.4, no.1, pp.84-90, 2014 (Scopus)

Abstract

The importance of tourisms, which plays a crucial role in the economic developments of countries, has dramatically increased. In order to

achieve international tourism mobility, countries have headed towards alternative tourism types. Bicycle tours in parallel with the perception of

nature tourism spreading rapidly in the world are organized in the rural areas with natural beauties by travel agencies. Çanakkale were

subjected to heavy settlement invasions as a result of its geographical attraction and, witnessed bloody battles. Gallipoli Peninsula Historical

National Park – one of the biggest witnesses of these battles – welcomes visitors from Turkey and abroad. This area has an intense interest and

visitor traffic and is suitable for bicycle tourism in terms of its natural beauty and historical values. In this regard, the significance and relation

of “bicycle” and “tourism” terms were dealt with and the description and features of bicycle tourism were discussed. Natural beauties and

historical features of Gallipoli Peninsula Historical National Park were addressed. Present status of bicycle use was determined. Alternatives

for different bicycle roads along with duration, difficulty and drive safety values for these roads were assessed. Finally, suggestions on rearrangement

of the area to provide national and international tourism mobility by bicycle tourism in the specific case of Gallipoli Peninsula

Historical National Park were put forward

Ülkelerin ekonomik gelişmesinde önemli rol oynayan turizm, günümüzde önemini giderek arttırmıştır. Uluslararası turizm hareketliliğini

sağlayabilmek için ülkeler alternatif turizm çeşitlerine yönelmişlerdir. Bütün dünyada hızla yayılan doğa turizmi anlayışına paralel olarak

ülkemizde de bisiklet turları son yıllarda seyahat acenteleri tarafından doğal güzelliklere sahip kırsal alanlarda düzenlenmektedir. Çanakkale,

tarih içinde coğrafi konumunun çekiciliğinden kaynaklanan yoğun yerleşim akınlarına uğramış, aynı zamanda bulunduğu topraklar uğruna da

çok kanlı savaşlara tanıklık etmiştir. Bu savaşların en büyük tanığı olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı (GYTMP), yurtiçi ve yurt

dışından gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır. Yoğun ilgi ve ziyaretçi trafiği olan bu bölge doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi değerleri de

içermesi açısından bisiklet turizmine elverişli bir alandır. Bu kapsamda araştırmada bisiklet ve turizm kavramlarının önemi ve ilişkisine

değinilmiş, bisiklet turizminin tanımı ve özellikleri ele alınmıştır. GYTMP’nin doğal güzellikleri ile tarihi özellikleri üzerinde durulmuştur.

Mevcutta bisiklet kullanımı tespit edilmiştir. Alanda farklı bisiklet yolu alternatifleri ile bu yollar için süre, zorluk, sürüş güvenliği değerleri

belirlenmiştir. Araştırma sonucunda GYTMP özelinde bisiklet turizminin ulusal ve uluslararası turizm hareketliliğini sağlayacak şekilde

alanın tekrar düzenlenmesine yönelik öneriler getirilmeye çalışılmıştır.