Türkiye’de İslâmî Modernleşme ve Fundamentalist Eğilimler Üzerine Bir Değerlendirme


ALPEREN A.

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.9, pp.475-490, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)