“Millî/ Erkek”, “Gayr-ı Millî/ Kadın”: Türk Romanında Yabancı Okullar ve Cinsiyetler Üzerine Etkileri


Creative Commons License

Oktay G.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.40, pp.421-460, 2021 (Peer-Reviewed Journal)