Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğrencilerinde Bel Ağrısının Değerlendirilmesi


Vurur S., Tarakcı D., Yıldız Özer A., Karantay Mutluay F., Algun Z. C.

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, vol.1, no.1, pp.1, 2015 (Peer-Reviewed Journal)