Öğretmenlerin İş Güvenliği Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: İSTEK Okulları İstanbul Kampüslerinde Uygulama


Koyuncu U., Öztürk Ö. F.

International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), vol.34, no.4, pp.1-13, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the knowledge levels of the teachers working at İSTEK Schools serving in the center and districts of Istanbul regarding the responsibilities required by the Occupational Health and Safety Law 6331 were evaluated by considering their different demographic characteristics. Face-to-face survey method technique was applied to the participants in obtaining the study data. SPSS 24.0 statistical package program was used for data entry and analysis. As a result of the cross-table analysis, it was determined that the majority of the teachers agreed with the opinion that Occupational Health and Safety culture should be at every stage of life and that trainings play an active role in reducing dangers and risks. It has been determined that teachers who have received Occupational Health and Safety training have more information about what to do as a result of an occupational accident than those who have not received training. It has been determined that male teachers' knowledge about OHS risks is higher than female teachers. In addition, it has been determined that the Occupational Health and Safety training activities carried out in educational institutions increase the knowledge level of teachers. According to the results of the research, it is foreseen that organizing organizations such as exhibitions, seminars and training programs related to Occupational Health and Safety in schools will contribute to the creation of safety culture awareness.

Bu çalışmada, İstanbul merkez ve ilçelerinde hizmet veren İSTEK Okulları’nda görev yapan öğretmenlerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun zorunlu kıldığı sorumluluklara ilişkin bilgi düzeyleri, farklı demografik özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Çalışma verilerinin elde edilmesinde katılımcılara yüz yüze anket yöntemi tekniği uygulanmıştır. Veri girişi ve analizi için SPSS 24.0 istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Yapılan çapraz tablo analizleri sonucunda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün hayatın her aşamasında olması gerektiği, eğitimlerin tehlike ve risklerin azaltılmasında etkin rol oynadığı görüşüne katıldığı tespit edilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış öğretmenlerin iş kazası sonucunda yapılması gerekenler hakkında eğitim almayanlara göre daha fazla bilgiye sahip olduğu belirlenmiştir. Erkek öğretmenlerin İSG riskleri hakkında bilgi birikimlerinin, kadın öğretmenlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kurumlarında gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim faaliyetlerinin öğretmenlerin bilgi seviyesini arttırdığı da belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sergi, seminer ve eğitim programları gibi organizasyonların yapılmasının güvenlik kültürü bilincinin oluşturulmasına katkı sağlayacağı ön görülmüştür.