Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Yapay Zeka Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Öntürk Akyüz H., Alkan S., Yücebaş S. C.

Medical Research Reports, vol.4, no.3, pp.28-35, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Medical Research Reports
  • Page Numbers: pp.28-35
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çalışma, gelecekte sağlık alanında yer alacak olan sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin yapay zeka (YZ) hakkında bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Bu tanımlayıcı online anket çalışmasının evrenini yüz yüze eğitim gören 1148 sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencisi oluşturdu. Örneklemi ise araştırma hakkında bilgilendirildikten sonra katılmayı kabul eden 712 öğrenci (%62,02) oluşturdu. Çalışma tek merkezde gönüllülük esasına göre yapıldı. Çalışma verilerini elde etmek için anket formu, katılımcıların demografik özelliklerini ve YZ konusundaki bilgi düzeylerini ölçmeyi hedefleyen soruları içeren toplam 20 sorudan oluştu. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 20,86 ± 3,40 olup, %78,9’u kadın cinsiyette idi. Çalışmamızda en fazla katılım, Çocuk Gelişimi (%21,2) ve Optisyenlik programları (%14,04) öğrencileri ve 2.sınıf (%57,86) öğrencilerindendi. Katılımcıların %95,1’i YZ kavramından haberdar olduğunu, en sık YZ kavramını öğrenme yolunun medya (%46,5) ve internet olduğunu (%44,5) ve sadece %3,4’ü YZ konusunda eğitim aldığını belirtti. Sonuç: Çalışmamızda öğrencilerin YZ konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğu saptandı. Geleceğin uygulamalarından olabilecek YZ konusunda öğrencilerin eğitim müfradat ilaveleri yapılabilir.