A comparison between practical training programs in teacher education in Turkey, Germany and France


Uygun S., ERGEN G., Öztürk İ. H.

İlköğretim-Online, vol.2, no.10, pp.389-405, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 10
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: İlköğretim-Online
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.389-405
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

 This research analyzes the structure of the practical training programs of teacher education in three countries (Turkey, Germany and France) by use of a comparative research perspective. The data of this research relying on descriptive scanning model is mostly based on written sources and official documents of the relevant countries. A comparison of the teacher education systems in the three countries examined in this study proves that despite some similarities, differences are more visible. It is observed that the cases of Germany and France provide insights and clues for better understanding of the relevant problems in Turkey. 

Bu araştırmada, üç ülkenin (Türkiye, Almanya ve Fransa) öğretmen yetiştirme programlarındaki uygulama eğitiminin yapısı karşılaştırmalı eğitim araştırmaları perspektifiyle incelenmiştir. Karşılaştırmanın amacı, farklı ülkelerdeki uygulama eğitimi programlarının benzerlik ve farklılıklarını ortaya koyarak, bu konudaki sorunların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. Betimsel tarama modelinin esas alındığı bu araştırmanın verileri yazılı kaynaklar ve ülkelerin ulusal düzeydeki resmî kayıtlarıdır. Çalışma sonuçlarına göre, üç ülkenin öğretmen yetiştirme sisteminde bazı benzerliklerin yanında, önemli farklılıklar da bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarından hareketle, uygulama eğitimi organizasyonunun geliştirilmesi, uygulama çeşitliliğinin sağlanması, programların hazırlanmasında öğretmen yetiştiren kurumlara daha fazla yetki ve özerklik verilmesi, hizmet öncesi ve sonrası öğretmen uygulama eğitimi programlarının uyumlu hale getirilmesi gibi konularda Türkiye için dersler çıkarılabilir.