Antik Dönem Tarımsal Üretimde Orak Tanım, Gelişim ve Etnoark eolojisi / Sickle in Ancient Agricultural Production: Description, Development, and Ethnoarchaeology


YILDIRIM Ö. C.

ULUSLARARASI PROPONTİS VE ÇEVRE KÜLTÜRLERİ SEMPOZYUMU, 15 - 19 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri