Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler


Creative Commons License

Gönlügür U., Mirici A.

SOLUNUM HASTALIKLARI, vol.19, no.3, pp.122-127, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: SOLUNUM HASTALIKLARI
  • Page Numbers: pp.122-127
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma was based on the airflow limitation. Spirometry is a standardized, simple, and non-expensive tool for the assessing of limitation in forced expiratory flow (FEF) rates. Spirometric evaluation must be performed after a short-acting bronchodilator inhalation. The decrease in FEV1/FVC is the most important parameter for airway obstruction. The values below fifth percentile have been recommended for use in identifying abnormalities. Peak expiratory flow (PEF) is a non-invasive marker of expiratory effort but it has a low

sensitivity on the small airway dysfunction. Although mid-expiratory flow rate (FEF25-75%) is not dependent to respiratory

effort, it has a low reproducibility for the small airway function. The ratio of residual volume to total lung capacity

(RV/TLC) can be used for showing airway trapping. The increases in FEF50/FIF50 or FEV1/PEF are possible indicators of upper

airway obstruction.

Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı hava akımı kısıtlanmasının gösterilmesini esas almaktadır. Spirometri, zorlu

ekspiratuar akım hızlarındaki kısıtlanmayı gösteren ucuz, basit ve standardize bir yöntemdir. Spirometrik değerlendirme bir kısa etkili bronkodilatör inhalasyonu sonrasında yapılmalıdır. Hava yolu obstrüksiyonunda FEV1/FVC‘deki düşüklük en önemli parametredir. Anormalliklerin saptanmasında %5 persentilin altındaki değerlere bakılması önerilmektedir. Zirve akım hızı (PEF) ölçümü ekspiratuar eforun noninvazif bir göstergesi olsa da küçük hava yolu disfonksiyonunu göstermede düşük bir duyarlılığa sahiptir. Ekspiryum ortası akım hızı (FEF25-75%) ise her ne kadar solunumsal efora bağlı olmasa da küçük hava yolu fonksiyonunu göstermede düşük bir tekrarlanabilirliğe sahiptir. Rezidüel volümün total akciğer kapasitesine oranı (RV/TLC) hava hapsini göstermek için kullanılabilir. FEF50/FIF50 veya FEV1/PEF oranlarındaki artışlar olası bir üst hava yolu obstrüksiyonunun belirteçleridir.