İLETİŞİM FAKÜLTELERİNDE TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME METODOLOJİSİNİN UYGULANMASI


Creative Commons License

Mayda M.

International Marmara Social Sciences Congress 2022, Kocaeli, Turkey, 9 - 10 December 2022, pp.488-496

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.488-496
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Endüstri 4.0 sürecinde yükseköğretimde kalitenin artırılmasına yönelik çeşitli bilimsel modeller denenmektedir. Günümüzün insan profiline bakıldığında, dijital kültür içerisinde kendini konumlandırmaya çalıştığı görülmektedir. Dijitalleşme ile veri yağmuru altında kalan bireyin doğrulanmış bilgiye ulaşarak ondan bir çıktı elde etmesi gerekmektedir. Özellikle Z ve Alfa kuşağı olarak adlandırılan yeni neslin bilgiyi kullanma bakımından dijital sistem üzerinden süreçlere dahil olduğu görülmektedir. Bu durum özellikle yüksek öğretimde paradigma değişimi yaratarak, yeni yaklaşım biçimlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Konuya insanın dünya ve çevresi ile ilişkisini şekillendiren İletişim Bilimleri çerçevesinde yaklaşıldığında, iletişim fakültelerinde verilen eğitimin niteliği ve etki derinliğinin yeniden ele alınması gerekmektedir. Bu çalışmada; Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisi olarak isimlendirilen metodun iletişim fakültelerinde nasıl uygulanabileceğine yönelik bir açılım getirmektedir. Çalışmada yükseköğretim içerisinde verilen iletişim eğitiminin kalitesinin artırılmasına ve iletişim bilimi alanındaki bilimsel çıktıların niteliğinin artırılmasına yönelik yeni bir metot önerisi getirilmektedir. Çalışmada özellikle Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinin farklı alanlarda sağladığı avantajların iletişim fakültelerinde de kullanılabilmesine yönelik bir entegrasyon modeli geliştirilmektedir. Empati, Tanımlama, Fikir Üretme, Prototip ve Test Etme olarak beş alt bileşene sahip olan Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisi, ürün ve hizmet geliştirme ya da yaratıcıetkileşimli süreç yönetimi gibi alanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisinin iletişim fakültelerinin yapılanmasına nasıl entegre edilebileceği tartışılmaya çalışılmıştır. Konu betimsel bir yaklaşımla ele alınarak, çalışmanın özellikle iletişim fakültelerinin akreditasyon süreçlerine katkıda bulunması beklenmektedir