Genito Üriner Enfeksiyonlarda Tamamlayıcı Alternatif Bitkisel Tedavi Uygulamaları


AKBAŞ A., SANCAK E. B.

Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, vol.7, no.1, pp.47-58, 2014 (Peer-Reviewed Journal)