Peçenek ve Akdağ kireçtaşlarının stratigrafik ve paleocoğrafik özellikleri (Beydağları Otoktonu-Batı Toroslar)


BOZCU A., Bozcu M., Poisson A.

CÜ-Müh. Fak. Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, vol.25, pp.1-14, 2008 (Peer-Reviewed Journal)