Üniversitelerin Mühendislik Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılaması Üzerine Bir Araştırma”, “An Emprıcal Study On The Perceptıon Of Corporate Socıal Responsıbılıty Of The Students In Engıneerıng Departments Of Unıversıtıes


ERDEN S., YELKİKALAN N., AYDIN E.

II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010, vol.-

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: -
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes