Bazı Bitki Ekstraktlarının Deniz Levreğinin (Dicentrarchus labrax) Et Kalitesı Üzerine Etkisi


ÇOLAKOĞLU F., Uluköy G., ORMANCI H. B., ÇAKIR F.

14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 4 - 07 September 2007, pp.185

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.185
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes