SORU — CEVAP: Rus Dilinde 34 Test. Başlangiç Seviyesi. Yabancı dil olarak Rusça çalışma kitabı.


Stoyanova M.

Üniversite Yayınları, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Üniversite Yayınları
  • City: Ankara
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma kitabı, Rusçayı yabancı dil olarak öğrenmeye başlayan ana dili Türkçe olan yabancılar için hazırlanmıştır. Kitap tüm fonetik ve gramer bölümlerinin (seviye A-1) ve örnek malzemelerin: olası cevapları olan soru yapılarının, Türkçeye çevirili kelime listelerinin, genelleştirilmiş gramer tablolarının yer aldığı testlerden oluşmaktadır.

Kitap, öğrencilere ölçme-değerlendirme aşamasında kendilerini kontrol etmelerini sağlayacak soru bankası ve iki dilli bir sözlük, öğretmenlere de ana dili Türkçe olan öğrencilerle yapılan derslerde kaynak yardımcı eser desteği sağlamaktadır.


Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Maria Stoyanova’ya aittir. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılmaz.


Учебное пособие адресовано тюркоговорящим иностранцам, приступившим к изучению русского языка как иностранного. Оно содержит тесты, в которых представлены все разделы фонетики и грамматики (уровень А-1), и справочные материалы: вопросительные конструкции с возможными ответами, списки слов с переводом на турецкий язык, обобщаюшие грамматические таблицы.

Издание будет полезно студентам в качестве сборника тестов для самоконтроля и двуязычного словаря-справочника, а преподавателям — как помощник для проведения уроков в тюркоязычной аудитории.


Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом без письменного договора с автором запрещается.