Tools to Combat Climate Change in Turkey: National Smart Cities Strategy and Action Plan


ERDEM A. D., BİLGİLİ A.

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.32, no.1, pp.51-78, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Çağdaş Yerel Yönetimler
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.51-78
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Climate change is one of the problems of our world, which has been heating up since the Industrial Revolution, overcrowding as a population and running out of resources to feed dense populations. The process that began with the Industrial Revolution, while exploiting the world's resources, has also negatively affected the world's climate, and the globe has begun to warm because of greenhouse gases. This situation creates climate change and, by extension, many adverse situations. The idea that the world was transformed into a small village by the influence of globalization was widely accepted, and this led to the recognition that climate change was a global problem and that climate change should be tackled at an all-out but also local level. There is growing belief that everything to do locally as part of the fight against climate change will result positively for the world by growing with the snowball technique. In this scope, local governments are trying to tackle the climate crisis with smart urban practices. While the fight against the climate crisis means making sure the climate returns to normal, and with smart urban practices due to climate crises, people living in the city are less affected. The study will examine the National Smart Cities Strategy and Action Plan 2020-2023 prepared by the Republic of Türkiye Ministry of Environment and Urbanization and address the strategies and actions set out to combat climate change. The study contributes to literature as it looks at the fight against climate change in terms of smart cities and focuses on the National Smart Cities Strategy and Action Plan 2020- 2023. Not measuring whether actions set out in the Plan can be taken by 2023 is determined as the improveable aspect of the study.
Sanayi Devriminden bu yana giderek ısınan, nüfus olarak kalabalıklaşan ve yoğun nüfusu doyurabilmek için kaynakları tükenen dünyamızın sorunlarından birisi de iklim değişikliğidir. Sanayi Devrimiyle başlayan süreç, dünyanın kaynaklarını sömürürken aynı zamanda dünyanın iklimini de olumsuz etkilemiş ve sera gazları nedeniyle yerküre ısınmaya başlamıştır. Bu durum iklim değişikliğine ve buna bağlı olarak birçok olumsuz durum yaratmaktadır. Küreselleşmenin de etkisiyle dünyanın küçük bir köye dönüştüğü fikri genel kabul görmüş ve bu durum iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunun kabul edilmesine ve iklim değişikliği ile topyekûn ama aynı zamanda yerel düzeyde mücadele edilmesini gündeme getirmiştir. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yerelde yapılacak her şeyin kartopu tekniğiyle büyüyerek dünya için olumlu sonuç vereceğine olan inanç artmaktadır. Bu kapsamda akıllı kent uygulamalarıyla da iklim krizi ile mücadele etmeye çalışılmaktadır. İklim kriziyle mücadele hem değişimin gidişatını azaltma anlamı taşırken hem de iklim krizleri sebebiyle yaşanan doğal afetlerden akıllı kent uygulamalarıyla kentte yaşayan insanların daha az etkilenmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda çalışmada T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı incelenecek ve iklim değişikliğiyle mücadele için de katkı sağlayacak stratejiler ile eylemlere değinilecektir. Çalışma iklim değişikliğiyle mücadeleye akıllı kentler açısından baktığı ve bu kapsamda 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’na odaklandığı için literatüre katkı sağlamaktadır. 2023 yılının sonuna kadar Plan’da belirlenen eylemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilemediğinin ölçülememesi ise çalışmanın geliştirilebilir yönü olarak belirlenmiştir.