Recommendatıons For Ground Work Educatıon In The Fıeld Of Faculty Of Fıne Arts Department Of Tradıtıonal Turkısh Arts Cını


Creative Commons License

Pala İ.

Jia Jornal (Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi), no.8, pp.26-58, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The scope of the "cini" field of the Faculty of Fine Arts, Traditional Turkish Arts Department should be valued as traditional Turkish ceramics, unlike the meanings of the word "cini" used in today's Turkey Turkish. Like today's plastic, technological and all similar goods, the forms used in the past and exhibited in museums today were produced to facilitate human life. The forms , such as plates, beekeeping, architectural structures and decoration elements that are needed in daily life including public and palace of The Turkish States ruled by Turks and symbolized with the 16 stars on the Presidential Seal of Turkey, were produced with in the same possibilities and technical knowledge of that time. Regardless of the material, all of these products are the material elements of the culture. In addition to those produced in the Turkish States, fired clay forms that were produced by other States, primarily to order, but needed, liked and used by the Turks, should also be evaluated in the field of "cini" in Faculty of Fine Arts, Department of Traditional Turkish Arts. In order for students to design and produce the right product and to conserve the past product accurately, they should be able to consider and evaluate Turkish culture as a whole, without distinguishing between ceramic, porcelain, cini, and fritware. In this study, with this point of view, the production techniques that can be used in creating a "cini" ground work are conveyed with examples.

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü “çini” alanının kapsamı, günümüz Türkiye Türkçesinde kullanılan “çini” kelimesinin anlamlarından farklı olarak geleneksel Türk seramiğidir. Günümüzdeki plastik, teknolojik ve benzeri tüm eşyalar gibi geçmişte üretilmiş olan günümüzde ise müzelerde sergilenen formlar, insan yaşamını kolaylaştırmak için üretilmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Forsunda yer alan 16 yıldız ile simgelenen Türk Devletleri’ nin yani yöneticisi Türk olan Devletler tarafından gerek halk gerekse de saray için mimari yapı ve süsleme elemanları, yemek yiyebilmek, arı kovabilmek gibi günlük yaşamda ihtiyaç duyulabilecek bütün formlar, üretildikleri zamanın teknik bilgi ve olanakları ile üretilmişlerdir. Malzeme farketmeksizin bu ürünlerin tümü kültürün maddi ögeleridir. Türk Devletlerinde üretilenler yanı sıra sipariş öncelikli olmak üzere diğer Devletler tarafından üretilmiş fakat Türkler tarafından ihtiyaç duyulmuş, beğenilmiş, kullanılmış olan pişmiş toprak eşyalar da Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü “çini” alanında değerlendirilmelidir. Öğrencilerin, doğru ürünü tasarlayarak üretebilmesi ile geçmişteki ürünü doğru koruyabilmesi için seramik, porselen, çini, sırçalı (fritli) çamur ayırt etmeden Türkçe birlikteliğinde Türk kültürünü bir bütün olarak ele alıp değerlendirebilmelidir. Bu çalışmada bu bakış açısı ile “çini” alt yapı oluşturmada kullanılabilecek üretim teknikleri, konu örnekleri ile aktarılmıştır.