Şeyhi'nin Bir Gazelinin Yapısalcı Metodla İncelenmesi


ÖZKAN F. H.

Gazi Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, no.4, pp.191-197, 2009 (Peer-Reviewed Journal)