Bilgisayar Ortamında Biçimsel Ontoloji Oluşturulması


Fırat Y., Kılıçaslan Y., Uçar Ö.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, vol.3, no.1, pp.80-84, 2013 (Peer-Reviewed Journal)