Maleimit, Maleik Anhidrit Ve 3,4,5,6-Tetrahidroftalik Anhidritin Olefinik ve Asetilenik Bağ İçeren Moleküllerle Verdiği [2+2] Fotosiklokatılma Reaksiyonlarının İncelenmesi


ÖZAY H., GÜLTEN Ş.

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Aydın, Turkey, 1 - 04 October 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes