Sediment Yapısının Tubifex tubifex’in Biyokimyasal Kompozisyonu Üzerine Etkisi


Çelik P.

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.129-134

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.129-134
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Tubifex tubifex oligochaeta alt sınıfına dahil olan bir tatlısu solucanı türüdür. Aynı zamanda, T. tubifex tatlısu

akvaryum balıklarının beslenmesinde yaygın olarak kullanılan bir canlı yem türüdür. Balıkların büyümesinde

ve üremesinde oldukça etkili ve verimli bir protein kaynağıdır. Günümüzde tüketiciye sunulan T. tubifex’in

neredeyse tamamı doğadan toplanmaktadır. Bu türün kontrollü şartlarda yoğun bir şekilde kültüre alınması ile

ilgili deneysel çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada, kültür şartları hakkında pek fazla bilgi

bulunmayan T. tubifex solucanları farklı sediment ortamlarında tutulmuşlar ve besin kompozisyonlarındaki

değişimler gözlenmiştir. Bunun için, volkanik toprak, zeolit, 0.5-1mm kuartz kum, 1-3mm kuartz kum, 3-

5mm kuartz kum, normal deniz kumu ve yumurta kartonu gibi yedi farklı materyal sediment olarak

kullanılmıştır. Kapalı devre çalışan akvaryumlarda yapılan deneme 60 gün sürmüştür. 60 günün sonunda

grupların biyokimyasal kompozisyonları, amino asit ve yağ asit seviyeleri ölçülmüş ve gruplar arasında

karşılaştırma yapılmıştır. Denemelerin sonunda en yüksek protein (%52,57±0,67) ve en yüksek yağ

(11,67±0,31) içeriğinin, sediment olarak 3-5mm kuartz kumun kullanıldığı grupta olduğu tespit edilmiştir.

Doymamış yağ asit seviyelerinin bütün gruplarda benzer ve sabit değerlerde olduğu görülmüştür. Toplam

amino asit seviyelerine göre ise en yüksek değerlerin 3-5mm kuartz kumun kullanıldığı grupta olduğu

belirlenmiştir (22,07 g/100g).