LOKALSEDOANALJEZİ ALTINDA TRANSFORAMİNAL PERKÜTAN ENDOSKOPİK LOMBER DİSKEKTOMİ ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ


YILMAZ O., ERKEN H. Y.

29. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 22 - 27 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes