Biga Yarımadası’nın Sismik Soğrulma Yapısı


Creative Commons License

Kenar S., Demirci A.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi , Elazığ, Turkey, 26 July - 28 August 2021, pp.696-704

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.696-704
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

u çalışmada Biga Yarımadası’ndaki aktif sismik kaynaklarda meydana gelen deprem verileri kullanılarak, ilgili sismojenik bölgelere ait cisim dalgası soğrulma karakterleri ortaya konulmaktadır. Çalışma kapsamında kullanılan veri seti, Ayvacık Fay Zonu, Ganos Fay Zonu ve Çan-Biga Fay Zonu üzerinde meydana gelmiş, büyüklükleri 2.2 ile 5.4 arasında değişen üç bileşenli olarak kaydedilmiş toplam 1714 depreme ait kayıtlardan oluşmaktadır. Bu veri seti oluşumunda, Ganos Fay Zonu için 5, Çan-Biga Fay Zonu için 5 ve Ayvacık Fay Zonu için 4 farklı deprem istasyonu verilerinden yararlanılmıştır. İlgili veri setinde, her bir üç bileşenli deprem kaydı için ayrı ayrı P,S ve koda fazları kullanılarak 10 farklı merkez frekans için Koda Normalizasyonu tekniği uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar ilgili sismik kaynak bölgesi için gruplandırılmış ve sonuç olarak bölgesel soğrulma karakterleri frekans tabanlı olarak ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda, özellikle bölgesel sismik risk analizi, sismik tomografi, spektral kaynak parametre hesaplamaları, deprem simülasyonu vb. çalışmalarda girdi olarak kullanılan frekans bağımlı soğrulma fonksiyonları elde edilmiştir. Bu fonksiyonlar P ve S Fazları için sırasıyla Ayvacık Fay Zonu'nda Qp=(34.7 ± 22.8)f1.33±0.25 ve Qs=(8.4 ± 9.5)f1.15 ± 0.04, Ganos Fay Zonu'nda Qp=(12.2 ± 1.2)f1.15 ± 0.04 ve Qs=(20.7 ± 3.4)f1.24 ± 0.06 ve Çan-Biga Fay Zonu’nda Qp=(6.74 ± 0.6)f1.4 ± 0.04 ve Qs=(19.3 ± 3)f1.36 ± 0.06 olarak hesaplanmıştır. Tüm merkez frekanslar için ortalama Qs/Qp oranları ise sırasıyla Ayvacık, Ganos ve Çan-Biga Fay Zonu için, 1.63, 2.10 ve 2.58 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma, Biga Yarımadası’nda frekans tabanlı cisim dalgası soğrulma karakterlerini ortaya koyan ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır.