Boruya İçten Geçik (In-Line) ve Dıştan Geçik (On-Line) Damlatıcılarda Yapım Farklılığı Katsayısının Sulama Yeknesaklığına Etkisi


ÇAMOĞLU G., YAVUZ M. Y.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.1, pp.1-8, 2006 (Peer-Reviewed Journal)