BOZCAADA (ÇANAKKALE, TÜRKİYE) DENİZEL BİYOÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

YIĞIN C. Ç., ÖZALP H. B., ÇELİK E. Ş., AK İ., AYAZ A., ALTINAĞAÇ U., ...More

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, vol.21, pp.136-149, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bozcaada is one of the unique islands of Turkiye because it has both unique ecosystems and archaeological history. Because of these reasons, much scientific research has been done in recent years. In the study, biodiversity in rocky and sandy habitats between 0-30 meters depth in 14 stations determined around Bozcaada, which is one of the significant islands of Turkey and makes a difference with its unique ecosystem, was investigated. The study was carried out in rocky and sandy habitats between 0-30 meters in 14 stations determined around Bozcaada. Within the scope of the project 39 Pisces (31%), 20 Porifera (24%), 21 Thallophyta (19%), 11 Cnidaria (9%), 6 Mollusca (5%), 4 Echinodermata (4%), 4 Chordata (%) 3), 3 Arthropoda (2%), 2 Tracheophyta (2%) and 1 Bryozoa (1%) species were identified. At the end of the project, it was determined that the biodiversity of the seventh station was more than the other stations (48 species). The biodiversity of fish species is higher than in other groups. Moreover, this was followed by sponges (Porifera) and algae (Thallophyta). According to the Bray-Curtis similarity analysis results (BioDiversity Pro), the highest similarity was found between Stations 3 and 4 in terms of species groups with a rate of 81.93%. As a result of the study, it was determined that even in regions with high biological diversity, it is not very efficient in terms of coastal fishing.

Bozcaada, balıkçılığı, turizm ve tarihi alan etkileşimi üçgeninde son yıllarda adı sıklıkla duyulan ve bilimsel araştırmaların yoğunlaştığı bölgelerden biridir. Çalışmada Türkiye'nin önemli adalarından olan ve kendine özgü ekosistemi ile farklılık oluşturan Bozcaada çevresinde belirlenen 14 istasyonda 0-30 metre derinlikler arasındaki kayalık ve kumluk habitatlardaki biyolojik çeşitlilik  araştırılmıştır. Proje kapsamında Bozcaada çevresinde 39 balık (%32), 29 sünger (%24), 21 makroalg (%18), 11 mercan (%9), 6 yumuşakça (%5), 4 derisi dikenli (%3), 4 kordalı (%3), 3 eklem bacaklı (%3), 2 deniz çiçekli bitkisi (%2) ve 1 yosun hayvancığı (%1) ait toplam 120 tür teşhis edilmiştir. 7. İstasyonun biyolojik çeşitliliğinin diğer istasyonlara göre daha fazla olduğu (48 tür) proje sonunda belirlenmiştir. En fazla tür içeren grup balıklar (Pisces) olarak bulunmuştur. Bunu sırasıyla süngerler (Porifera), algler (Thallophyta) takip etmiştir. Yapılan Bray-Curtis benzerlik analiz sonuçlarına (BioDiversity Pro) göre 3 ve 4. İstasyonlar arasında tür grupları bakımından %81,93 oranında en fazla benzerlik tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu bölgelerde bile kıyı balıkçılığı açısından çok verimli olmadığı saptanmıştır.