DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE AİLE İKLİMİNİN ARACILIK ROLÜNÜN ETKİSİ


Creative Commons License

Ulucan S., Gümüştekin G.

R&S - RESEARCH STUDIES ANATOLIA JOURNAL, vol.6, no.3, pp.211-244, 2023 (Peer-Reviewed Journal)